Yiwu Chenlin Fashion Accessories Firm
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Product EvaluationHotfix Rhinestone
Chenlin has a huge selection of garment accessories including beaded patches, handmade flower patches, rhinestones, iron on sheets, hotfix motif, sewing beads/stones, beaded appliques.

Ting Hu
Chat Now!
Ashley Hu
Chat Now!
Hebe Hu
Chat Now!
Nichole Wang
Chat Now!